Ψηφιακές ....παραλίες

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Η Ασία, λόγω της τεράστιας έκτασης και του πολύπλοκου ανάγλυφου που παρουσιάζει το έδαφός της, συνήθως εξετάζεται σε έξι περιοχές, που διαφέρουν ως προς τη μορφολογία, το κλίμα, τη βλάστηση και τα ζώα. Επίσης πολύ μεγάλες διαφορές παρατηρούνται στα πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και στις δραστηριότητες των ανθρώπων.
Οι περιοχές αυτές είναι :

η Μέση Ανατολή, 
η Κεντρική Ασία, 
η Βόρεια Ασία, 
η Νότια Ασία, 
η Νοτιοανατολική Ασία και 
η Ανατολική Ασία.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ